Atze in 2023 via vers verzendsperma beschikbaar

Vele fokkers hebben de afgelopen jaren gevraagd of Atze niet via vers verzendsperma beschikbaar zou kunnen komen. Voor 2023 wordt Atze via vers verzendsperma beschikbaar gesteld. Dat is dit jaar mogelijk. Verstandig om er nu gebruik van te maken.

Voor diepvries sperma is onderstaande info van toepassing


De hengstenhouder verkoopt geen losse rietjes, alleen per drachtige merrie.

Niet gebruikte rietjes blijven ten allen tijde eigendom van de hengstenhouder en de aantallen hiervan (evenals de lege rietjes ) uiterlijk op  1 okt aan e-mail : legend@counsellor.com doorgegeven.

- Gebruik van diepvriessperma moet een reële kans geven op een veulen. Daarom wordt geadviseerd guste merries, met historie, niet te ïnsemineren omdat deze merries moeilijk drachtig te krijgen zijn.

- Fokkers worden verzocht graag tijdig vooraf hun interesse kenbaar te maken aan e-mail adres : anouknoordman4@hotmail.com   (voor app : 0612559185)

  Het sperma kan dan tijdig naar de plaats van inseminatie verstuurd worden. Graag ook vermelding van uw 06-nummer of telefoonnummer in het e-mail bericht of app én waar u uw merrie wil laten insemineren (postadres, naam dierenarts of hengstenhouderij (en 06-nummer van de contactpersoon aldaar)) én wanneer u de merrie hengstig verwacht.

ATZE en Anouk TIIJDENS DE SHOW 2022 TE ERMELO (Foto: T. Janssen)

Diepvriessperma werkt prima en leidt tot beste resultaten.

GEBRUIK DIEPVRIESSPERMA LEIDT VANDAAG TOT VEULENS

Veel dierenartsen/hengstenhouders in Nederland hebben zich gespecialiseerd in het gebruik van diepvriessperma bij paarden. Vaak bieden zij een seizoenspakket aan voor het insemineren van een merrie met diepvriessperma. Hierbij wordt 2 of zelfs 3 maal per dag opgevoeld om de inseminatie zo dicht mogelijk op de eisprong te laten plaats vinden.

Het gebruik van diepvriessperma van ATZE liet overal in het land zeer goede resultaten zien, met 75 % dracht bij 1e inseminatie.